12th Bonus

21 02 N 105 51 E

 

08 Thng 3 năm 1965

Chng ti ngăn chn tin nhn. Đầu tin r rng v Sau đ m ha.

Tm cha kha v nghĩa ca thng đip th hai.

 

FWXGG QMHAA BBSYO FCLXR ZHJTM ASHJK AVFDV TXNHJ XJVDW IWNCS

USAHQ AZNUM FWXGG QMHAA

 

IT IS FORBIDDEN TO USE CONVERTER M-209

(ITZISZFORBIDDENZTOZUSEZCONVERTERZMZDASHZTWOZOZNINE)

 

FWEEO KFGAA UYHTL LCXRA BGJQO NCHBN RIQIF MXLBE FIHHS NQGPU

VNDQP XBETK HBUDN YKBEK FWEEO KFGAA