14th Bonus (Hint)

[ a variant of Problem 12, even more complex ]

21 02 N 105 51 E

 

08 Thng 3 năm 1965

Chng ti ngăn chn tin nhn. Đầu tin r rng v Sau đ m ha.

Tm cha kha v nghĩa ca thng đip th hai.

 

FWXGG QMHAA DNTCG LGMAY AWTVY

TWTMX PJIWT PHIKZ QCWZV BDHKY

FWXGG QMHAA

 

IT IS FORBIDDEN TO USE M DASH TWO O NINE

(ITZISZFORBIDDENZTOZUSEZMZDASHZTWOZOZNINE)

 

FWSAQ OLQAA GSMES PDHQB TPYUJ DVHYD OQHRY HZBNJ KLJHH DPMGH HVHDF KAHJF VTXCR XYIWX UHMXP FYEGL ZZMOL ALQZE JMOMP CUNUR QDJCM ECLMP RJPDC OOCAF KMKPY VNUXF UFOAY VHDZS ZDHMC LJRMN UOOKU DZIMW RDDGF VRUSV FHATD HWWUZ GCTJZ UBQTA RRGIH JWEJL YDNRK GQUJT KVMEK RYNRN KHBVG ATOXW PEBEJ UPJOD QLEIU ASACX FWSAQ OLQAA