28th Bonus

21°2309 N  103°0122 W

 

 

Quân đội Pháp đầu hàng. Những nhà tư bản không danh dự. Chúng tôi sẽ tái giáo dục

dạy cho họ cộng sản tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi đă tàn sát tất cả valets việt của họ.

Trong đống đổ nát, chúng tôi t́m thấy một bàn phím. lẽ thông tin này những tin nhắn

cuối cùng họ gửi thể được giải bởi người bạn Trung Quốc của chúng tôi.

 

 

A BIGBOSS DE TAUPE 07 MAI 1954 04H08 REF 1131 GR-105

FWDIE NBPFR DNTYA JRWWG UPSOV DESVZ LYMMP KGZEW UMBLM LTIRH

DXQEB ZDWDK FLQFS IKDJP KLIWT YRIXH HSXCG XAGBT XJRAM PPPLM

IABFR GBHCY JUNYJ KBRXS NEGJK QGQCC RJAOU LJNLN CSNCF KTGAH

NGWRN HGMTS DGEBW ROBWK FXXPC XFKOC OIFMU FFHVN CSCZS RUAAB

UWJRT RSUED VJLLY FNTYD YXWYK GFGYJ PUKQU SIRZW STFZU IRJTA

JEXCL SRETP FTMKV JTZMS JKXYD ORFJT WJLUT UCBBO RFMFH CPAVQ

MDEWD FESZH UFPEL SGMDL RVYTK SIZZX EQGBI RXMRP DYBDB HPLGB

FIKRT YUFSR CWJBG SJDCV YPNZG FZYBY CVVIY MQCUU FTOTD DKQKX

NQQKY TUQJJ GDRAA LXXUE KRGES BRGZE ERSJG IKEKI GMLRY XFRVU

OVDCL QXRIQ AASXG TKANX DHEMN OIZOB CTKWL ZVDYG THBFY MGCDR

HLLVJ BSOQI TFOQG FWDIE NBPFR 1131